Beste mensen,

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de meest recente informatie over onze missie. In het afgelopen jaar zijn er vele ontwikkelingen geweest en is de situatie snel aan verandering onderhevig geweest.

Omdat de onrust, het geweld en vele opstanden in de hoofdstad Port au Prince bleven aanhouden hebben we helaas moeten besluiten om in geen geval een missie in Côte de Fer door te laten gaan omdat dit een reis via Port au Prince vereist. In die fase keerde het geweld zich namelijk ook tegen ziekenhuizen en werd een complete groep Canadese vrijwilligers gekidnapt.

We hebben er daarom voor gekozen om naar Ouanaminthe te gaan in Noord-Oost Haïti, tegen de grens met de Dominicaanse Republiek, waar we al eerder waren voor een missie in 2016 en een missie in 2017. De behoefte aan medische zorg is in die regio zeer groot, wat verklaart dat deze missies zo succesvol waren.

Het materiaal wat al enig tijd lag opgeslagen in Port au Prince is daarvoor onder beveiliging getransporteerd naar het ziekenhuis in Ouanaminthe. Aldaar werd door Corona de nood zo hoog, dat helaas vrijwel al ons materiaal is gebruikt om mensenlevens te redden.

Aangezien dit een groot gat heeft geslagen in onze medisch noodzakelijke voorraad, hebben we de afgelopen weken met man en macht gekeken hoe we dit in korte tijd weer konden aanvullen zodat we onze missie in november konden voortzetten.

Om dat mogelijk te maken zijn we een campagne begonnen voor funding van de aankoop van alle materialen om operaties aldaar mogelijk te maken. En wat een geweldige respons heeft dit gehad! Vele mensen hebben een persoonlijke bijdrage geleverd en meerdere lokale bedrijven hebben ruim gedoneerd door financiële (of medische) middelen ter beschikking te stellen. Nogmaals héél veel dank hiervoor!

Ondanks het al langer bestaande negatieve reisadvies voor heel Haïti, zijn we de afgelopen maanden van mening geweest dat een missie in het grensgebied van Ouanaminthe/Dajabon een “calculated risk” droeg wat we bereid waren om te nemen. Daarvoor stonden we wekelijks in contact met meerdere mensen van verschillende lokale en Internationale organisaties.

Om die reden zijn onze medische materialen, mede gefincancierd door uw donaties, uit New Jersey en Den Bosch enkele weken geleden al verscheept naar Miami, om daar via een Caribische Transport Maatschappij te
worden overgevlogen naar Cap Haitien in Noord Haïti.

De laatste 3 weken is de al bedroevende situatie in dit land echter nóg verder verslechterd: de bendeleiders hebben de hoofdstad Port au Prince vrijwel volledig in hun macht gekregen waarbij de politie de situatie niet meer onder controle heeft. Dit heeft geleid tot onder andere de overname van de benzine voorraad waarvoor nu woekerprijzen worden gevraagd zodat het onmogelijk is geworden voor het binnenland om hierover te beschikken. Dat betekent dat voor bedrijven maar belangrijker, ook voor ziekenhuizen, de generatoren die normaal de stroom leveren (er is geen stroomnetwerk in het binnenland) niet meer kunnen draaien en alle stroom behoevende activiteiten stil blijven liggen.
Daar bovenop is er een zeer groot voedseltekort en tekort aan drinkwater, wat op zijn beurt mede heeft geleid tot een nieuwe cholera uitbraak.
Momenteel zijn alle grenzen en dus ook alle luchthavens gesloten waardoor ons materiaal niet kan worden overgevlogen vanuit Miami.

Aan deze hopeloze situatie kan alleen een einde komen door een Internationale Vredesmacht in te zetten. De Verenigde Naties komen vooralsnog niet verder dan sancties tegen de bendeleiding maar aan een plan voor een Vredesmacht wordt gewerkt.

Dit alles maakt dat ook de lokale contacten ons hebben geadviseerd om nu vooral niet naar Haïti toe te komen omdat simpelweg onze veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
Als team hebben we hier zorgvuldig over nagedacht en met pijn in ons hart hebben we besloten om de missie in de geplande hoedanigheid van 5 tot 12 November te annuleren.

Onze materialen, mede gefinancierd door uw donaties, blijven opgeslagen in Miami en gaan dus niet verloren. Deze kunnen we gebruiken op de eerstvolgende missie over hopelijk enkele maanden.

Om enerzijds goed op de hoogte te blijven over de lokale situatie in het grensgebied en anderzijds om alternatieve klinieken in de Dominicaanse Republiek (DR) te gaan inspecteren, zullen twee teamleden van 5 tot 10 November afreizen naar de DR.

Afgezien van de kuststrook in de DR is het binnenland, zeker in het grensgebied tegen Haïti, ook een zeer armoedig gebied met veel hulpbehoevende mensen. Wij zullen gaan onderzoeken of we hier mogelijkheden zien om binnenkort onder veilige omstandigheden mensen te gaan opereren.

We houden jullie op de hoogte via Instagram, Facebook en onze website.

Nogmaals dank voor jullie steun!

Team GHR 2022

———————————————————————————————–

Meer achtergrondinformatie? Lees dan de volgende artikelen: